Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli 05-506, ul. Jedności 10A.
 2. Hol-Trade Sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@dieta-cambridge.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a,b,c,f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b.

Dotyczy www

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Składanie zamówienia
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie nazwa firmy i NIP (w przypadku jeśli ma zostać wystawiona faktura)
 • adres rozliczeniowy
 • adres do wysyłki
 • nr telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym przypadku stanowi realizacja usługi dietetycznej.
Przesyłanie powiadomień email
 • nazwa użytkownika
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz o realizacji usługi dietetycznej.
Ustalenie, dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres użytkownika, ewentualnie
 • adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany
 • przedmiot sprawy
 • nr zamówienia
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.
Cel analityczny
 • data i godzina odwiedzin strony
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • przybliżona lokalizacja
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony
 • odwiedzone podstrony
 • źródło odwiedzin
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej.
Wykorzystanie cookies
 • informacje zawarte w plikach cookies

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w tym przypadku przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.

 

Dotyczy FACEBOOK

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Odpowiedź na Twoje pytanie przesłane poprzez wiadomość prywatną
 • imię i nazwisko
 • treść Twojej odpowiedzi
 • twój wizerunek
  (jeśli posiadasz profil publiczny, to wyświetlą nam się następujące informacje o Tobie: miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia, wykształcenie, miejsce pracy)
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie lub za pośrednictwem dostępnych formularzy.
Udział w organizowanych przez Spółkę konkursach, w których bierzesz dobrowolnie udział
 • imię i nazwisko
 • adres do wysyłki nagrody
 • twój wizerunek
  (jeśli posiadasz profil publiczny, to wyświetlą nam się następujące informacje o Tobie: miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia, wykształcenie, miejsce pracy)
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi szerzenie wiedzy o marce poprzez konkursy tematyczne.
Dobrowolne pozostawienie komentarza pod postem
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie pseudonim
 • treść Twojego komentarza
 • twój wizerunek
  (jeśli posiadasz profil publiczny, to wyświetlą nam się następujące informacje o Tobie: miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia, wykształcenie, miejsce prac
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym przypadku będzie to realizacja usługi dietetycznej.
Dobrowolne polubienie postu w postaci kliknięcia w ikonkę "Lubię to"  ("lubię to", "super", "trzymaj się", "ha ha", "wow", "przykro mi", "wrr")
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie pseudonim
 • znaczek ikonki
 • twój wizerunek
  (jeśli posiadasz profil publiczny, to wyświetlą nam się następujące informacje o Tobie: miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia, wykształcenie, miejsce pracy)
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi szerzenie wiedzy o marce poprzez wstawienie postów, które klienci mogą polubić pozostawiając pod nim oznaczenie "lubię to", "super", "trzymaj się", "ha ha", "wow", "przykro mi", "wrr"

 

Dotyczy INSTAGRAM

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Dobrowolne pozostawienie komentarza pod postem
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie pseudonim
 • treść Twojego komentarza
 • twój wizerunek
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi szerzenie wiedzy o marce poprzez wstawienie postów, które klienci mogą komentować.
Dobrowolne polubienie postu w postaci kliknięcia w ikonkę "serduszka" ("polubienie")
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie pseudonim
 • znaczek ikonki
 • twój wizerunek

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi szerzenie wiedzy o marce poprzez wstawienie postów, które klienci mogą polubić pozostawiając pod nim oznaczenie "serduszka", czyli "polubienie".

 

Dotyczy MONITORING

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Monitoring w Centrum Dystrybutora Diety 1:1
 • wizerunek
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Administratora.

 

Dotyczy REKRUTACJI KONTRAHENTA (KONSULTANTA)

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Przeszkolenie osoby chętnej do współpracy w ramach Konsultanta z zasad stosowania produktów Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym wypadku będzie to szkolenia na Konsultanta Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan.
Podpisanie umowy o współpracy
 • nazwa działalności
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • NIP
 • KRS
 • adres zamieszkania
 • adres do doręczeń
 • miejsce prowadzenia działalności
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym wypadku będzie to podpisanie umowy.
Wystawienie faktury i
spełnienie innych obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • nazwa działalności
 • imię i nazwisko
 • adres prowadzenia działalności
 • adres do doręczeń
 • nr identyfikacyjny zamówienia
 • nr faktury
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala na przetwarzanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Wystawienie dokumentu o nazwie WZ (Wydanie Zewnętrzne)
 • nazwa działalności
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • adres odbiorcy
 • adres do doręczeń (jeśli inny niż odbiorcy)
 Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest realizacja złożonego zamówienia.
Wystawienie listu przewozowego (kurier UPS)
 • nazwa działalności
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • adres do doręczeń
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest realizacja wysyłki złożonego zamówienia.
Przesyłanie powiadomień email
 • nazwa działalności
 • imię i nazwisko
 Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie Konsultanta o aktualnościach związanych z bieżącą współpracą.
Przekazywanie Twoich danych kontaktowych potencjalnemu klientowi
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • miejsce prowadzenia konsultacji
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest pomoc Konsultantom w rozwoju ich biznesu.
Składanie zamówienia (kontrahent)
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy i NIP
 • adres rozliczeniowy
 • adres do wysyłki
 • nr zamowienia
 • nr telefonu
 • metoda płatności
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym przypadku stanowi realizacja Twojego zamówienia.
Założenie konta Konsultanta na www.dieta1-1.pl lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • hasło
 • miejsce zamieszkania (miasto, województwo)
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Publikacja Twojego wizerunku wraz z przygotowanym przez Ciebie opisem Twojej działalności w wyszukiwarce Konsultantów na www.dieta1-1.pl
 • zdjęcie (wizerunek)
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • opis Twojej działalności/historii
 • miejscowości, w których konsultujesz lub ewentualnie adres Twojego lokalu usługowego
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi kontakt z Tobą w celu wyjaśnienia bieżących spraw związanych ze współpracą.

 

Dotyczy REKRUTACJI PRACOWNIKA

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Rekrutacja pracowników
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • email
 • wizerunek
 • data urodzenia
 • ścieżka edukacji
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda.

 

Dotyczy ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Zarządzanie pracownikami imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, miejsce urodzenia, data urodzenia, email, telefon, stan cywilny, dane o wykształceniu, o stażu pracy, o uprawnieniach zawodowych, fotografia z wizerunkiem, nr konta bankowego do wypłaty wynagrodzenia, PESEL, kwota wynagrodzenia, potrącenia (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), urlopy, dane rodziny pracownika w niezbędnym zakresie, takie jak np. dot. imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, imiona i nazwiska rodziców (zgodnie z Dz. U. z 2018 r., poz. 108 w szczeg. art. 22 (Kodeks Pracy)

art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, czyli

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych.
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę.
 4. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:

a/ firmy kurierskie, Poczta Polska S.A. w celu realizacji usług wysyłkowych,

b/ tpay  do celów realizacji płatności,

c/ usługodawcy wykonywujący usługi w imieniu i na zlecenie Hol-Trade Sp. z o.o., tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms, konkursy organizowane poprzez fanpaga Spółki i strony internetowe Spółki Hol-Trade,

d/ producent  Diety 1:1 z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited. Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowych konkursach organizowanych zarówno dla Kontrahentów Spółki jak i ich Klientów,

e/ narzędzia umożliwiające kontakt online, takie jak: Microsoft Teams, Clickmeeting, Zoom, Skype itp.,

f/ bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,

g/ organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,

h/ podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, podatków lub usługi doradcze.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 4, podpunkt d/. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

6. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą przechowywane „w nieskończoność”, lecz przez okres, który jest potrzebny do osiągnięcia ustalonego celu. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z istniejącą tabelą retencji danych. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

Rodzaj procesu Czas retencji
Pracownicy - rekrutacja a) do momentu zakończenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na udział w konkretnej rekrutacji;
b) do momentu cofnięcia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, ale nie dłużej niż 1 rok.
Pracownicy - zatrudnienie a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie dłużej niż 5 lat
Monitoring wizyjny (pracownik, klient) a) przez okres 3 miesięcy
b) 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
Klienci - formularz a) 3 lata - w odniesieniu do danych osobowych, które zostały przekazane w formularzu
Klienci - korzystający z diety a) do czasu wycofania zgody przez klienta – w odniesieniu do danych osobowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda
b) 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) do czasu zdezaktualizowania się nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów realizacji usługi dietetycznej.
Kontrahent - formularz a) 3 lata - w odniesieniu do danych osobowych, które zostały przekazane w formularzu
Kontrahent - zawarta umowa a) trwania umowy oraz 5 lat od końca roku podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
b) 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych.
Korespondencja elektroniczna Do czasu ustania przydatności danych.
Wysyłanie newslettera a) do wycofania zgody
b) do ustania przydatności danych
Media społecznościowe a) do czasu wycofania zgody przez klienta lub wniesienia sprzeciwu

 

7. Posiada Pani/Pan prawo:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,

b/ sprostowania swoich danych osobowych,

c/ usunięcia swoich danych osobowych,

d/ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

f/ przenoszenia swoich danych osobowych,

g/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a/ istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

b/ istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu:

a/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej, w celu skontaktowania się ze Spółką czy też skorzystania z oferowanych usług lub zakupu oferowanych towarów.

b/ Niektóre z danych osobowych, takie jak imię i nazwisk lub firma, mogą być niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką - bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

c/ Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

d/ Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług marketingowych.