Kontakt

HOL-TRADE Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor produktów Diety 1:1 w Polsce

ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
info@dieta1-1.pl
godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00 - 16.00
NIP: 521 008 73 23,  KRS: 0000138739

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 51 000 PLN

CENTRUM DYSTRYBUTORA Diety 1:1

Konsultacje i doradztwo dietetyczne

ul. 1 Maja 23, 40-225 Katowice

tel. 32 258 40 62

tel. 600 424 237

centrum.katowice@dieta1-1.pl

godziny otwarcia: pon. - pt. 10.00 - 18.00