Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli 05-506, ul. Jedności 10A.

2. Hol-Trade sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W celu kontaktu prosimy o mail na adres: iod@dieta-cambridge.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a/ Podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych oraz w zakresie dozwolonym przez prawo takim jak świadczenie usług kurierskich i pocztowych w celu realizacji usługi dla klienta.

b/ Usługodawcy wykonywujący usługi w imieniu i na zlecenie Hol-Trade sp. z o.o., tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms, konkursy organizowane poprzez fanpaga Spółki i strony internetowe Spółki Hol-Trade.

c/ Producent Programu Odchudzania Cambridge z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited. Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowym konkursie pod nazwą „International Slimmer of the Year”.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 4, podpunkt c/.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu Odchudzania Cambridge oraz realizacji usług dietetycznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z Programu Odchudzania Cambridge.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług marketingowych.